Privacy

1. Persoonsgegevens
1.1. De door gebruikers van deze website ingevulde persoonsgegevens worden door MotorbootMatch in haar database vastgelegd.
1.2. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten aangeboden via MotorbootMatch.
Gebruiker van de website draagt er zorg voor dat de door hem ingevoerde gegevens volledig, juist en actueel zijn.

1.3 Daar waar om ingave van persoongegevens wordt gevraagd zal dit enkel gebruikt worden om gebruikers in staat te stellen een overeenkomst af te sluiten.
2. Gebruik van Persoonsgegevens
2.1 Door gebruikmaking van de Website is gebruiker akkoord dat Persoonsgegevens verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en siteverbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie over MotorbootMatch en/of de Website in samenwerking met haar partners of afnemers. Persoonsgegegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het onder 2.3. bepaalde.
Voor uitvoering van de Dienst is het wellicht noodzakelijk om (een deel van) persoonsgegevens uit te wisselen met door MotorbootMatch zorgvuldig geselecteerde ondernemingen.

2.2. MotorbootMatch kan zogenoemde Cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met de Website te personaliseren waarbij ook het password van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze "cookie" technologie wordt alleen gebruikt om niet-persoonlijke informatie te traceren zoals het type browser, bedienend systeem en domeinnamen, om zodoende de Website aan te passen voor elke individuele Gebruiker en zodoende de online gebruikerservaring te verbeteren
Gebruiker kan zijn/haar browser zo instellen dat Gebruiker tijdens een bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik kan worden maken of geen er toegang is tot bepaalde onderdelen van de Website.

2.3. MotorbootMatch zal persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derde partijen geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven of na een rechterlijk bevel.
Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

2.4. Indien op deze site gebruik wordt gemaakt van links naar sites van andere bedrijven, dienen gebruikers er rekening mee dat op andere websites andere privacy regels kunnen gelden en dienen daarvan kennis te nemen alvorens persoonsgegevens achter te laten.

2.5. Voor vragen of klachten kunnen Gebruikers contact opnemen met MotorbootMatch, gevestigd aan de Maasboulevard 63, 6041 LX Roermond of via
info@MotorbootMatch.nl